Meist

Arhitektuuribüroo Puusepp & Mänd on tänaseks Eesti arhitektuurimaastikul toimetanud üle 33 aasta. 1990. aastal loodud pereettevõtte asutajaks on arhitekt Indrek Puusepp. Algselt kandis ettevõte nime AS Pipro ning alates 1997. aastast Arhitektuuribüroo Indrek Puusepp OÜ, mil ettevõttega liitus noorema partnerina Indreku tütar – äsja Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt Kätlin Mänd. Arhitektuuribüroo
Puusepp & Mänd OÜ nime kannab ettevõte alates 2003. aastast, mil vahepeal arhitektuurimagistri kraadi omandanud Kätlin võttis enda õlule ettevõtte igapäevase töö korraldamise. Väiksemate eluhoonete projektidele kõrval lisandusid ettevõtte portfooliosse rida- ja korterelamute projektid ning mitme kaupluse projektid Eesti erinevates paikades. Samuti hakati ettevõtte klientidele varasemast enam pakkuma detailplaneeringu koostamise teenust. Juba siis osales aeg-ajalt suuremate projektide ideelahenduste loomisel, näiteks Arigato spordihoone eskoosprojekti koostamisel, ka Kätlini arhitektist abikaasa Endrik Mänd, kelle põhitööks oli siiski arhitektiamet Taliinna Linnaplaneerimise Ametis.

Ettevõtte arenedes tekkis vajadus ka täiendavate töökäte järele ning alates 2003. aastast on ettevõtte palgal olnud mitu arhitekti või arhitekt-tehnikut väljastoolt pereringi. Enne Covid-19 pandeemiaga kaasnenud kinnisvara- ja ehitusturu langust oli ettevõtte palgal neli arhitekti. Mitu tänaseni tegutsevat noort arhitekti on oma esimese bürookogemuse saanud just Arhitektuuribüroost Puusepp & Mänd. Meie tehtud töödesse on erinevatel aegadel andnud oma panuse Marja-Liisa Aasvee, Anna Fomina, Anni Aus, Andreas Krigoltoi.

2019. aastal, pärast ligi 12 aastat Tallinna peaarhitekti ametis, asus arhitektuuribüroos Puusepp & Mänd põhikohaga tööle ka Endrik Mänd. Toetudes Endriku pikaajalisele kogemusele kohalikus omavalitsuses asutati 2020. aastal projekteerimisbüroo kõrvale linnaehituse- ja planeerimisalaseid konsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte PEA arhitektuuribüroo OÜ, mis lisaks eratellijatele on pakkunud konsultatsiooniteenust ka Eesti Arhitektide Liidule, Riigikantseleile ja ministeeriumitele. Lisaks pereettevõttele töötab Endrik alates 2023. aasta sügisest osakoormusega Viimsi valla peaarhitektina.

Endrik töötas aastatel 1998 kuni 2019 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis erinevatel ametikohtadel, juhtides muuhulgas nii detailplaneeringute kui üldplaneeringute koostamise korraldamist. 2007. aasta septembrist kuni linnavalitsusest lahkumiseni 2019. aasta juulis oli Endrik Tallinna linna peaarhitekt. Oma tegevuse eest linna peaarhitektina Tallinna avamisel merele pälvis ta 2021. aastal Tallinna teenetemärgi. Alates 2023. aasta septembrist on Endrik Viimsi valla peaarhitekt, kelle ülesandeks on valla uue üldplaneeringu koostamise juhtimine.

Endrik on Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Planeerijate Ühingu liige. Ta on osalenud arhitekti kutsete kutsekomisjoni töös, sealhulgas arhitekti kutsestandardite väljatöötamisel. Viimastel aastatel on Endrik sageli osalenud kutsekomisjoni poolt moodustavate hindamiskomisjonide töös ning üle kümne aasta juhtinud Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri eriala diplomitööde eksamikomisjoni.

Volitatud arhitekt tase ekspert 8

Endrik Mänd

Tel: +372 52 915 36
E-post: endrik.mand@gmail.com

Volitatud arhitekt tase 7

Kätlin Mänd